Windows 10 Azure AD Join build 1607

This is going to be a short blogpost on the updated experience on what it looks like for a user doing a out of the box Azure AD Join in the Anniversary Edition of Windows 10. There is a few and cool new things giving the user a much better experience.

One thing to notice is that Convenience Pin is disabled by default for Domain Joined or Azure AD Joined machines. Read on to learn how this affects the users.

Continue reading

Microsoft Intune: Integrate Windows Store for business

For a while now we have been waiting for the integration between Windows Store for business and Microsoft Intune. This integration will allow you to deploy purchased or free apps from the Windows Store through the Intune admin console. This blogpost is a simple guide on how to set up this integration and deploy your first app. My example is going to use the Intune Company Portal app as an example.  Continue reading

Manage Surface Pro 3 UEFI Through PowerShell

After the v3.11.760.0 UEFI update is installed on a Surface device, an additional UEFI menu becomes available named Advanced Device Security. Clicking this option brings up a menu with new options. Some of this options is to enable/disable features like the Front and/or Rear Camera, Wireless, Bluetooth, Network Boot as well as some other cool features.

But what if your are to deploy hundreds or even more devices? Going manually through all this devices is not a good way to go. So in this post I am gonna give an introduction to how you can do this in PowerShell instead. Continue reading

Hvordan oppgradere til Windows 10 ved å bruke en task sequence i System Center 2012 R2 Configuration Manager

Som jeg skrev i forrige innlegg så må vi vente litt før man kan få tilgang på en preview av neste versjon av System Center eller en update til System Center Configuration Manager 2012 R2 for å kunne rulle ut Windows 10 via System Center.

Men hvis man er litt slik som meg så har man egentlig ikke tid til å vente. Jeg har funnet en artikkel på internett som forklarer hvordan man kan gjøre en oppgradering til Windows 10 via System Center 2012 R2 slik den foreligger i dag. Det jeg snakker om da er å kjøre en «in-place» upgrade via en task-sequence i ConfigMgr. Dette er basicly bare oversatt fra den originale artikkelen, men jeg ville gjerne dele dette med dere, ingen grunn til å finne opp hjulet på nytt 🙂 Continue reading

Vil Windows 10 forenkle klientoppgraderinger og utrullingsprosjekter?

Microsoft har introdusert ideen om å forenkle utrulling av Windows i bedriften ved å bruke en «in-place» oppgradering i stedet for den tradisjonelle «wipe and load» tilnærmingen som bedrifter tradisjonelt har brukt for å rulle ut nyere versjoner av Windows på klienter. En «in-place» oppgradring er designet for å ta vare på applikasjoner, data og konfigurasjon fra den eksisterende Windows installasjonen og legge dette tilbake på riktig måte etter at Windows 10 er installert. Det er selvfølgelig kritisk at alle applikasjoner bare virker etter en slik oppgradering. Det er mange som har hatt store utfordringer ved overgang fra Windows XP til Windows 7 og Microsoft jobber hardt for at kompatibiliteten mellom Windows 7, Windows 8 og Windows 10 skal være ypperlig. Dette gjelder ikke bare software, men også hardware. Microsoft utvikler Windows 10 til å ha de samme krav til hardware som Windows 7 og 8 slik at man kan bruke sine eksisterende hardware. Det jobbes også med metoder for å gjøre om en nykjøpt pc til en fullt konfigurert bedrift pc. Ved å bruke en slik metode kan man mye raskere gjøre en pc klar til bruk for sluttbruker. Konfigurasjoner som man ser for seg kan bli gjort på denne måten er provisjonering av WIFI, VPN og Epost profiler; installasjon av applikasjoner, språkpakker, sikkerhetsoppdateringer og sertifikater. Og ettersom slik enheter selvfølgelig bør administreres etterpå kan denne provisjoneringsprosessen også innrullere enheten automatisk i et MDM system. Dette kan jo i tillegg til å spare bedriftene tid ved å sette opp nye klienter tilgjengeligjøre nye scenarioer som choose-your-own pc. Det er ofte upraktisk å supportere et slikt scenario med tradisjonell image basert utrulling med tanke på driverstøtte m.m på ukjente modeller. Continue reading