Vil Windows 10 forenkle klientoppgraderinger og utrullingsprosjekter?

Microsoft har introdusert ideen om å forenkle utrulling av Windows i bedriften ved å bruke en «in-place» oppgradering i stedet for den tradisjonelle «wipe and load» tilnærmingen som bedrifter tradisjonelt har brukt for å rulle ut nyere versjoner av Windows på klienter. En «in-place» oppgradring er designet for å ta vare på applikasjoner, data og konfigurasjon fra den eksisterende Windows installasjonen og legge dette tilbake på riktig måte etter at Windows 10 er installert. Det er selvfølgelig kritisk at alle applikasjoner bare virker etter en slik oppgradering. Det er mange som har hatt store utfordringer ved overgang fra Windows XP til Windows 7 og Microsoft jobber hardt for at kompatibiliteten mellom Windows 7, Windows 8 og Windows 10 skal være ypperlig. Dette gjelder ikke bare software, men også hardware. Microsoft utvikler Windows 10 til å ha de samme krav til hardware som Windows 7 og 8 slik at man kan bruke sine eksisterende hardware. Det jobbes også med metoder for å gjøre om en nykjøpt pc til en fullt konfigurert bedrift pc. Ved å bruke en slik metode kan man mye raskere gjøre en pc klar til bruk for sluttbruker. Konfigurasjoner som man ser for seg kan bli gjort på denne måten er provisjonering av WIFI, VPN og Epost profiler; installasjon av applikasjoner, språkpakker, sikkerhetsoppdateringer og sertifikater. Og ettersom slik enheter selvfølgelig bør administreres etterpå kan denne provisjoneringsprosessen også innrullere enheten automatisk i et MDM system. Dette kan jo i tillegg til å spare bedriftene tid ved å sette opp nye klienter tilgjengeligjøre nye scenarioer som choose-your-own pc. Det er ofte upraktisk å supportere et slikt scenario med tradisjonell image basert utrulling med tanke på driverstøtte m.m på ukjente modeller.

Men er dette en interresant vei å gå?

Det er klart at dette forenkler prosessen for bedrifter uten store krav til spesialoppsett og tilpasning av klienten. Men veldig ofte møter man krav fra forretningen, sikkerhetsansvarlige eller kunde som gjør at dette ikke blir gjennomførbart i praksis. Kanskje er tiden inne for å revurdere tradisjonelle tanker om spesialtilpasset klientoppsett, nedlåsning av klienter og streng kontroll på klientplattformen. Ved å ta inn over seg nye ideer og tankesett rundt «Deploy and Manage» kan mange bedrifter spare penger ved å tenke nytt. Microsoft vil selvsagt også støtte den tradisjonelle «wipe and load» metoden i framtiden for bedrifter som sverger til å ha full kontroll. De vanlige verktøy som Assessment and Deployment Kit (ADK), Microsoft Deployment Toolkit (MDT) og System Center Configuration Manager vil fortsatt være viktig for mange bedrifter. På bloggen til System Center Configuration Managager http://blogs.technet.com/b/configmgrteam/ kan man lese følgende:

  • Neste versjon av System Center Configuration Manager – vil levere support for klient utruling, oppgradering og adminsitrasjon av Windows 10
  • System Center 2012 R2 Configuration Manager or SP1 – det vil komme en oppdatering for å støtte Windows 10 utrulling, oppgradering og administrasjon med eksisterende ConfigMgr funksjoner.
  • System Center Configuration Manager 2007 (SP2, R2, and R3) – det bil komme en oppdatering for å støtte kun administrisjon av Windows 10.
  • Microsoft Deployment Toolkit (MDT) vil bli oppdater til å støtte Windows 10

Dem skriver også at dem har valgt å ikke gi ut en preview av Configuration Manager nå, men at dette vil komme i løpet av første halvår 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tags: , , ,