Hvordan oppgradere til Windows 10 ved å bruke en task sequence i System Center 2012 R2 Configuration Manager

Som jeg skrev i forrige innlegg så må vi vente litt før man kan få tilgang på en preview av neste versjon av System Center eller en update til System Center Configuration Manager 2012 R2 for å kunne rulle ut Windows 10 via System Center.

Men hvis man er litt slik som meg så har man egentlig ikke tid til å vente. Jeg har funnet en artikkel på internett som forklarer hvordan man kan gjøre en oppgradering til Windows 10 via System Center 2012 R2 slik den foreligger i dag. Det jeg snakker om da er å kjøre en «in-place» upgrade via en task-sequence i ConfigMgr. Dette er basicly bare oversatt fra den originale artikkelen, men jeg ville gjerne dele dette med dere, ingen grunn til å finne opp hjulet på nytt 🙂

Først vil jeg påpeke at Microsoft har skrevet at det vil foreligge verktøy for å kjøre en tradisjonell “wipe-n-load” av Windows 10 når update eller neste versjon av ConfigMgr blir tilgjengelig. Selv om oppgraderinger i seg selv ikke er noe nytt for Windows så har teknologien som brukes blitt forbedret mye. En oppgradering kan være raskere og vil beholde applikasjoner, ikke kreve bruk av User State Migration Tools for å ta vare på data og instillinger og håndterer problemer bedre med innebyggede mekanismer for tilbakerulling.

Grunnen til at man kan gjøre dette i ConfigMgr 2012 R2 som ikke egentlig støtter utrulling av Windows 10 idag er at dette kun er en pakke med innhold og en task-sequence som gjør de nødvendig operasjonene.

Forhåndskrav:

 • En System Center 2012 R2 Configuration Manager site som er installert og konfigurert
 • Configuration Manger klientene kjører minst Windows 7
 • Windows 10 Tech Preview media tilgjengelig
 • Last ned Script fra System Center Configuration Manager Team blogg. (hvor innholdet til dette innlegget er hentet fra) Windows10TPUpgradeExport.zip og pakk dette ut til et netverkshare. Det skal se ut som dette:
  • Windows-vNextUpgradeExport.zip
  • Windows-vNextUpgradeExport_files\
   • Windows vNext Upgrade Media\ (empty)
   • Windows vNext Upgrade Scripts\

Forberedelser:

 1. Kopier innholdet fra Windows 10 Tech Preview media til “Windows vNext Upgrade Media” mappen.
 2. Åpne Configuration Manager Console og åpne Software Library-Operating Systems, høyreklikk Task-Sequences og velg Import Task Sequence.
  1. Skriv inn UNC Path til Windows-vNextUpgradeExport.zip og klikk next.
  2. Siden “File Content” vil vise følgende innhold med valget Create New
   1. Windows vNext Upgrade Media (Package)
   2. Windows vNext Upgrade Scripts (Package)
   3. Windows vNext Upgrade (Task Sequence Package)
   4. Klikk next
  3. Se over oppsummeringen og klikk Next.
  4. Trykk Close når ferdig.
 3. Distribuer innholdet av de 2 pakkene til aktuelle distribusjonspunkt.
 4. “Windows vNext Upgrade” task sequence kan nå “deployes” til klienter

Detaljer om Task Sequence:

Dette er hva du vil se om du editerer den importerte task sequence:103114_1224_Hvordanoppg1

Check Readiness: Dette er minimumskravene til systemet for Windows, men disse kan justeres som nødvendig for ditt miljø.

PreSetup: Denne kjører et Windows PowerShell script (PreSetup.ps1) for å gjennomføre forskjellige nødvendige tiltak før man starter Windows Setup.

Stage Content: En enkel kopijobb forå kopiere scripts til et kjent lokalt “staging-miljø” for referanse senere i prosessen.

Man kan legge til egne steps i Preparation gruppen om nødvendig.

Upgrade Windows: Dette er hvor setup faktisk kjører fra installasjonsmedia for å automatisk oppgradere WIndows

Recover from Setup Failure: Task sequence er konfigurert slik at dette kun kjører dersom setup feiler. Da blir scriptet RecoverSetup.ps1 kjørt for å reversere det som ble gjort i PreSetup og deretter feilerhele task sequencen og status rapporteres i ConfigMgr. Klienten vil da være rullet tilbake til Windows 7 og være i operasjonell og administrert status som før.

Restart Computer: Dette steg vil kun kjøres dersom Upgrade Windows fullfører uten feil. Disse 3 stegene steps (Upgrade Windows, Recover from Setup Failure, and Restart Computer) må holdes sammen for at prosessen skal virke som forventet.

Dersom du er kjent med hvordan Setup Windows and Configuration Manager steget som brukes i tradisjonell image utrullings sekvenser så skjer en tilsvarende prosess her. Windows restarter i et lav-nivå modus for å utføre oppgraderinger. Det er 2 mulig resultater av dette:

 • Oppgraderingen fullfører med suksess. På slutten vil du se teksten, “Setting up a few more things 100%” som er når SetupComplete prosessen starter. Det tilhørende Powershell scriptet (SetupComple.ps1) kjører for å fikse Configuration Manager klienten på Windows 10og restarter task-sekvensen i Post-Processing gruppen.
 • Oppgraderingern får et problem og ruller tilbake til versjonen som var installert. Når forrige versjon av Windows da starter, men før login prompt vises så vil SetupRollback prosessen starte. Det tilhørende Powershell scriptet (SetupRollback.ps1) kjører for å restartet ask-sekvensen i Rollback gruppen.

Post-Processing: som nevnt ovenfor så kjøres dette når setup fullfører uten feil. Man kan fint legge til egne steps om man ønsker det som f.eks «Install Applications osv.. Steget Install Updates er bare lagt til som et eksempel. Cleanup steget bare rydder vekk den lokale staging-mappen.

Rollback: denne gruppen er bare prosessert I et tilbakerullings-scenario. Her kan man også legge til egne steg om man ønsker å for eksempel kopiere logger til et share på nettverke o.l Steget Trigger Rollback failure skal være det siste steget i denne gruppen for å med vilje feile task sekvensen for å få status rapportert i ConfigMgr.

Konklusjon:

Dette er bare en liten forsmak på hva som kommer. En tidlig preview på hva inplace upgrade er og hvordan man kan gjøre dette via ConfigMgr for å bedre evaluere en oppgradering til Windows 10. Så prøv dette gjerne ut og kommentarer er alltid morsomt å få. Les gjerne hele artikkelen på technet som det er linket til nedenfor.

Det original blogginnlegget finnes her: http://blogs.technet.com/b/configmgrteam/archive/2014/10/29/how-to-upgrade-to-win-10-using-the-task-sequence-in-sc-2012-r2-configmgr.aspx

NB: “A final quick legal note: the attached content is not for production use; it is a sample for evaluation only and thus subject to the Microsoft Limited Public License (see Exhibit B of the TechNet Terms of Use). This posting is provided “AS IS” with no warranties and confers no rights.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tags: , , ,